Genel

Düşünce Nedir?

Düşünce gerek bireysel gerek toplumsal eylemlerde olmak üzere yaşamın her esnasında var olan soyut bir edim halidir diyebiliriz. Tıpkı hayatta olduğu gibi hem yapıcı hem de yıkıcı düşünceler mevcuttur. İnsan hayatı birçok olay ve olgu tarafından biçimlenen ve insanı etkisi altına alan bir şeydir.

İşte düşünce edimi insanın bu etkilerden sıyrılma çabasında ortaya koyduğu bir anlam arayışı meselesidir. İnsan evreni içerisinde yaşadığımız dünyayı yani gerçekliğini düşünsel çaba ile anlamaya çalışan ve buradan edindiği sonuçlar üzerinden kendisini şekillendiren bir canlıdır. Peki ilk düşünmek nasıl meydana gelmiştir? Bu insan varoluşunu bugün bile hala meşgul eden çok felsefi, karmaşık bir problematiktir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir